Данни от пункт за собствен непрекъснат мониторинг, разположен на територията на площадката на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД гр. Русе - 20.09.2023

Наблюдавани химични съединения

Метеорологични данни

Максимални измерени стойности, µg/m3

BENZENE NAPHTALENE O-CRESOL XYLENE P-CRESOL PHENOL TOLUENE
0.49 1.84 0.43 2.11 2.31 0.25 0.08

Средно измерени стойности, µg/m3

BENZENE NAPHTALENE O-CRESOL XYLENE P-CRESOL PHENOL TOLUENE
0.30 0.62 0.10 0.62 0.50 0.07 0.01
Последна актуализация: 21.09.2023 02:15