Данни от пункт за собствен непрекъснат мониторинг, разположен на територията на площадката на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД гр. Русе - 20.06.2024

Наблюдавани химични съединения

Метеорологични данни

Максимални измерени стойности, µg/m3

BENZENE NAPHTALENE O-CRESOL XYLENE P-CRESOL PHENOL TOLUENE
0.09 4.29 8.29 1.84 0.32 1.54 1.89

Средно измерени стойности, µg/m3

BENZENE NAPHTALENE O-CRESOL XYLENE P-CRESOL PHENOL TOLUENE
0.02 0.86 1.18 0.54 0.04 0.20 0.06
Последна актуализация: 21.06.2024 02:15