Данни от пункт за собствен непрекъснат мониторинг, разположен на територията на площадката на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД гр. Русе - 28.03.2023

Наблюдавани химични съединения

Метеорологични данни

Максимални измерени стойности, µg/m3

BENZENE NAPHTALENE O-CRESOL XYLENE P-CRESOL PHENOL TOLUENE
1.08 0.06 1.17 0.08 2.16 0.05 0.00

Средно измерени стойности, µg/m3

BENZENE NAPHTALENE O-CRESOL XYLENE P-CRESOL PHENOL TOLUENE
0.42 0.00 0.06 0.01 0.11 0.00 0.00
Последна актуализация: 29.03.2023 02:15